Proračun Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu Proračun Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Proračun Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu Proračun Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Proračun Grada Gline za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu