12. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 15. rujna 2015.g. (utorak) 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 15. rujna 2015.g. (utorak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 15. rujna 2015.g. (utorak) s početkom u 14,00 h u Hrvatskom domu... 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 15. rujna 2015.g. (utorak)

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 15. rujna 2015.g. (utorak) s početkom u 14,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10