11. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. lipnja 2015.g. (srijeda) 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. lipnja 2015.g. (srijeda)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 17. lipnja 2015.g. (srijeda) s početkom u 14,00 h u... 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. lipnja 2015.g. (srijeda)

[youtube id=”Y2ET3-51Ank”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 17. lipnja 2015.g. (srijeda) s početkom u 14,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2014.g.
 3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2014.g.
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.g.
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014.g.
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2014.g.
 8. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Gline i zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz radnog odnosa
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Agencije za razvoj Grada Gline
 11. Prijedlog Odluke o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Gline
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Gline
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „Komunalcu Glina“ d.o.o. za prijavu projekta EN.2.1.16.-0084 „Vodosprema Glina 1“

Nazočno 15 članova Gradskog vijeća.