[youtube id=”Y2ET3-51Ank”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 17. lipnja 2015.g. (srijeda) s početkom u 14,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2014.g.
 3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2014.g.
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.g.
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014.g.
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2014.g.
 8. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Gline i zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz radnog odnosa
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Agencije za razvoj Grada Gline
 11. Prijedlog Odluke o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Gline
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Gline
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „Komunalcu Glina“ d.o.o. za prijavu projekta EN.2.1.16.-0084 „Vodosprema Glina 1“

Nazočno 15 članova Gradskog vijeća.