Ministarstvo kulture Gradu Glini odobrilo je 100.000,00 kn za izradu tehničke dokumentacije za uređenje Memorijalnog centra Domovinskog rata u Glini.

Nakon što je Grad Glina osigurao financijska sredstva za pribavljanje projektno tehničke dokumentacije, potpisat će se ugovor o izradi iste s ovlaštenim arhitektom te će se pribaviti konzervatorski elaborat, idejni projekt, glavni projekt s troškovnikom te izvedbeni projekt.