Ministarstvo kulture Gradu Glini odobrilo je 100.000,00 kn za III. fazu izvođenja na Prezentaciji ostataka crkve koji uključuju građevinsko obrtničke i instalaterske radove: uređenje pješačke staze, izradu makete te krajobrazne i elektroinstalaterske radove.

Uređenje je predviđeno sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji u cilju cjelovite prezentacije i zaštite kulturnog dobra.