100.000,00 kuna za uređenje memorijalnog mjesta crkve sv. Ivana Nepomuka 100.000,00 kuna za uređenje memorijalnog mjesta crkve sv. Ivana Nepomuka
Ministarstvo kulture Gradu Glini odobrilo je 100.000,00 kn za III. fazu izvođenja na Prezentaciji ostataka crkve koji uključuju građevinsko obrtničke i instalaterske radove: uređenje... 100.000,00 kuna za uređenje memorijalnog mjesta crkve sv. Ivana Nepomuka

Ministarstvo kulture Gradu Glini odobrilo je 100.000,00 kn za III. fazu izvođenja na Prezentaciji ostataka crkve koji uključuju građevinsko obrtničke i instalaterske radove: uređenje pješačke staze, izradu makete te krajobrazne i elektroinstalaterske radove.

Uređenje je predviđeno sukladno projektno tehničkoj dokumentaciji u cilju cjelovite prezentacije i zaštite kulturnog dobra.