[youtube id=”_fpEbYV-meM”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 17. ožujka 2015.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED s predloženim i usvojenim izmjenama i dopunama na sjednici

 1. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Glina
 2. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 5. Izvješće ravnateljice o radu Knjižnice i čitaonice Glina
 6. Izvješće ravnateljice o radu Dječjeg vrtića „Bubamara“ Glina
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2015.g. za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline
 8. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 9. Osnivanje tvrtke „Vodovod“ Glina
 10. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015.g.
 11. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Glina za 2015.g.
 12. Izvješće „Komunalca Glina“ d.o.o. o naplaćenim i utrošenim sredstva naknade za razvoj u 2014.g.