10. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. ožujka 2015.g. (utorak) 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. ožujka 2015.g. (utorak)
Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 17. ožujka 2015.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom... 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline 17. ožujka 2015.g. (utorak)

[youtube id=”_fpEbYV-meM”]

Gradsko vijeće Grada Gline održalo je 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline 17. ožujka 2015.g. (utorak) s početkom u 16,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

DNEVNI RED s predloženim i usvojenim izmjenama i dopunama na sjednici

 1. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Glina
 2. Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća
 3. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 4. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2014. godinu
 5. Izvješće ravnateljice o radu Knjižnice i čitaonice Glina
 6. Izvješće ravnateljice o radu Dječjeg vrtića „Bubamara“ Glina
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Gline za 2015.g. za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gline
 8. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
 9. Osnivanje tvrtke „Vodovod“ Glina
 10. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2015.g.
 11. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Glina za 2015.g.
 12. Izvješće „Komunalca Glina“ d.o.o. o naplaćenim i utrošenim sredstva naknade za razvoj u 2014.g.