1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2021.

1. Izmjene Plana razvojnih programa za 2021.

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2021.