1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2020. godinu

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Gline za 2020. godinu

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gline za 2020. godinu