Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline
Odluka o poništenju Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline Pročitaj više...
Odluka o prihvaćanju ponude za davanje u zakup poslovnog prostora
Odluka o prihvaćanju ponude za davanje u zakup poslovnog prostora  Pročitaj više...
Ispravak u Odluci o prihvaćanju ponude za davanje u zakup poslovnog prostora
Ispravak u Odluci o prihvaćanju ponude za davanje u zakup poslovnog prostora Pročitaj više...
Odluka o prihvaćanju ponude za davanje u zakup poslovnog prostora
Odluka o prihvaćanju ponude za davanje u zakup poslovnog prostora Pročitaj više...
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline Pročitaj više...
Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Gline za 2017. godinu
Gradonačelnik Grada Gline objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Gline za 2017. godinu I. Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline su projekti i programi od interesa za Grad Glinu. II. Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u... Pročitaj više...
OBAVIJEST O INTERVJUU U POSTUPKU PRIJMA OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA  U GRADU GLINI
  Na poveznici: OBAVIJEST O INTERVJUU… Pročitaj više...
Pravilnik o ispitu za vozača autotaksi vozila s Programom ispita
Pravilnik o ispitu za vozača autotaksi vozila s Programom ispita Pročitaj više...
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline
Natječaj za-davanje u zakup poslovnog prostora Pročitaj više...
Dopuna plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2016. godinu
dopuna plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Glini za 2016. godinu Pročitaj više...