OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE
OBAVIJEST I POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE Porez_na_nekretnine_neizgradeno_gradevinsko_zemljiste Porez_na_nekretnine_poslovni_prostor-1 Porez_na_nekretnine_stambeni_prostor-1 Pročitaj više...
Poziv za 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D G L I N A GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/14-01/05 URBROJ: 2176/20-02-17-71 Glina, 09. ožujak 2017. Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 21.... Pročitaj više...
Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Gline za 2017. godinu
Gradonačelnik Grada Gline objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Gline za 2017. godinu I. Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Gline su projekti i programi od interesa za Grad Glinu. II. Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u... Pročitaj više...
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Gline (2) Natječaj za poslovni prostor Pročitaj više...
Prva Noć muzeja u Glini
Prva Noć muzeja u Glini održat će se 27. siječnja 2017. godine (18.00-01.00) na inicijativu Društva Terra banalis. U izradu i prezentaciju kulturne ponude za prvu Noć muzeja u Glini uključili su se Knjižnica i čitaonica Glina, Srednja škola Glina, Interpretacijski centar baštine Banovine, udruga mažoretkinja Glinske Banice, KUU... Pročitaj više...
Mobilni tim GD Crvenog križa Glina za pomoć starima i nemoćnima
Gradsko društvo Crvenog križa Glina prijavilo je na natječaj Sisačko-moslavačke županije – financijska potpora udrugama za razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga projekt ”Mobilni tim”. Cilj projekta vrijednog 24.000 kuna je pružanje izvaninstitucionalne skrbi starima i nemoćnim stanovnicima Grada Gine i prigradskih naselja. Kroz provedbu projekta stručna osoba će svakog ... Pročitaj više...
POZIV: 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline
REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D  G L I N A GRADSKO VIJEĆE Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 20. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se... Pročitaj više...
UHBL PTSP SMŽ prijavila projekt vrijedan 500.000 kuna
Organiziranje radnih terapija, terenski kampovi, edukacije, snimanje dokumentarnoga filma, obilježavanje obljetnica vezanih uz Domovinski rat, edukacija učenika osnovnih škola o zbivanjima za vrijeme Domovinskog rata, dio su aktivnosti projekta ”Izgradimo kuću branitelja” kojeg je izradila Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Sisačko moslavačke županije u suradnji s Agencijom za... Pročitaj više...
Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline
Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana Grada Gline Pročitaj više...
III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GLINE
SAŽETAK ZA JAVNOST 2.PON JAV RAS PP 3.ID PPUG GLINA GP DRAGOTINA 4.49 PP ZA 2. PON JAV RAS GP RAVNO RAŠĆE 4.36 PP ZA 2.PON JAV RAS KARTA 1 PP ZA 2.PON JAV RAS GLINA Održavanje 2. ponovne javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana... Pročitaj više...