Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Bubamara Glina – program predškole Pročitaj više...
Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Bubamara Glina – redoviti program Pročitaj više...
Obrazac Podaci o djetetu Pročitaj više...
Potvrda FINA_Vrtić Izvještaj Vrtić Pročitaj više...
Izmjene i dopune plana nabave za  2016. g
VRTIĆ-PL.NABAVE 2016. izm. Pročitaj više...
Plan nabave za  2017.g
VRTIĆ-PL.NABAVE 2017.g Pročitaj više...
P O Z I V ZA UPIS DJECE PREDŠKOLSKIH OBVEZNIKA U PROGRAM PREDŠKOLE (MALE ŠKOLE) ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.
Popis djece upisane u Dječji vrtić Bubamara Glina u pedagošku godinu 2016/17.
  Temeljem članka 26. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina Klasa: 601-01/15-01/56, Urbroj: 2176-70-15-01 od 27. kolovoza 2015. godine Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje POPIS DJECE UPISANE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA U PEDAGOŠKU GODINU 2016/17.   IME I PREZIME DJETETA GODINA ROĐENJA 1.        DENA... Pročitaj više...
15. OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA HRVATSKE ZA SISAČKO – MOSLAVAČKU ŽUPANIJU, NOVSKA 2016.
19.05.2016. djeca Dječjeg vrtića Bubamara Glina sudjelovala su na 15. Olimpijskom festivalu dječjih vrtića Hrvatske za Sisačko – moslavačku županiju koji je održan ove godine u Novskoj. Sudjelovanjem na ovom natjecanju djeca uče da nije važno pobijediti već osjetiti pozitivni duh natjecanja. Sudjelovali smo u ovim disciplinama: mali nogomet bacanje loptice u... Pročitaj više...
Poziv za upis djece u Dječji vrtić Bubamara Glina za pedagošku godinu 2016./2017.
Temeljem članka 8. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Glina Klasa: 601-01/15-01/56, Urbroj: 2176-70-15-01 od 27. kolovoza 2015. godine Povjerenstvo za provođenje upisa objavljuje POZIV ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA GLINA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2016./2017.   Obrazac zahtjeva za upis preuzima se u Dječjem vrtiću... Pročitaj više...